nickjane Буквите - сайт за нова литература и култура - "Б У К В И Ч К И" - автор jane

Б У К В И Ч К И

Жанета Димитрова Маринова (jane)

Батко книжка интересна
 днес чете, чете в забрава.
Таз магия, казват, лесна,
как самичка да направя?

Тези точки и чертички,
виж, със другите бърборят,
подредили се в редички,
а на мене не говорят!

Първокласничка щом стана
всички букви ще узная,
вместо с куклите в замяна,
с азбуката ще играя!

Буквичките ни чудесни
знам кой, мамо, е създал.
Кирил и Методи в песни
е народът ни възпял.

Мамо, татко,чуйте всички
в първи клас съм вече аз!
Тез ръчички, тез очички
всичко ще научат в час!