nickлюбомир Буквите - сайт за нова литература и култура - "ЕМИГРАНТСКО" - автор любомир

ЕМИГРАНТСКО

Любомир Георгиев Занев (любомир)

+++ Духът на Лар, духът на Лар над хладното огнище зъзне. И чака своя господар да се завърне. Но знае ли духът на Лар, че е заключен господарят, като зърно във райски нар и в страст изгаря? Духът на Лар сред прах мълчи, но все будува. Кръвясалите му очи и аз сънувах... Почакай, Лар! И ми прости! И притвори за миг очите. Животът ми щом прекипи, аз ще се върна... победител. *ЛАР - духът-пазител на домашното огнище