nicksimon martin Буквите - сайт за нова литература и култура - "АЛО, ИВАНЕ..." - автор simon martin

АЛО, ИВАНЕ...

Светослав Райков Пейчев (simon martin)

 
                          Ало, Иване...
                                               - разказ -
  
   Не, не съм Иван. Аз съм Слави. И живея като почти всеки средностатистически гражданин в малко панелно жилище – с жената, детето, кучето и котката.
  
Животът ми си течеше еднообразен и сив, като блоковете около нас, докато един ден в кварталния супер не дойде нова продавачка. Щом я видях и хлътнах. Оказа се обаче, че и тя е семейна. Но... след няколкоседмично колебание отхвърлихме скрупулите си и се потопихме в греха. Още от началото се разбрахме, че нашата връзка ще е на чисто сексуална основа и че за никакви разводи няма да говорим. Обещахме си да бъдем много предпазливи и си разменихме телефонните номера. Аз всъщност й дадох номера на служебния си телефон, понеже жена ми е страшно ревнива и можеше да заподозре нещо…
  
Обикновено се уговаряхме в магазина или по телефона и се срещахме по няколко пъти седмично, щом ни паднеше сгоден случай за това.
  
Веднъж пак звъннах у тях, но най-неочаквано чух гласа на мъжа й:
    
-Да, моля…
  
Той трябваше да е на работа по това време и за мен гласът му бе пълна изненада.
    
-Ало, Иване… ти ли си? – изсимулирах аз, за да замажа положението.
    
-Имате грешка… - отвърна той и затвори.
   Разказах това на моята продавачка. Тя се засмя и каза да внимавам. Така фразата “Ало, Иване…” ни стана нещо като парола. Щом на телефона се окажеше мъжът й, аз започвах с “Ало, Иване…”, а той все ми обясняваше, че имам грешка и че там няма никакъв Иван. Така жена му разбираше, че я търся и при първа възможност ми се обаждаше. Той естествено нищо не се досещаше и аз тайничко се надсмивах на наивността му.
  
Една събота трябваше да отидем с приятели за риба, но времето се развали и се отказахме. Тъкмо се чудех какво да правя и телефонът звънна. Жена ми притича от другата стая, но аз вече бях посегнал към него и тя се спря като закована.
    
-Да?… Ало?… - някой затаи дъх от другата страна. След миг колебание в слушалката прозвуча плътен баритон:
     
-Ало, Иване…
                                                                                        Светослав Пейчев
                                                                                            / Simon Martin /
                                                                     E-mail: simon_martin@abv.bg