nicksarcomadroll Буквите - сайт за нова литература и култура - "Сънят на смърчовете" - автор sarcomadroll

Сънят на смърчовете

Пламен Станков Глогов (sarcomadroll)

на моя приятел и колега Евгени Цавков


Полекичка Луната се търкулна
като пара от джоба на бедняк.
И с тъжна благосклонност сякаш пълна,
усмихна се сред звездния рояк.

Зелена вечер пак преде гората,
въздишат смърчовете в своя сън.
Над тях вълшебна ляга тишината,
иглиците им трепват с кротък звън.

Бълнуват смърчовете... във съня си
един си пее с омагьосващ глас,
и хората разплаква с песента си,
а друг сънува своя звезден час -

как всички го отрупват с изненади
и радостни край него се въртят,
а огнени снежинки нежно падат
по клонките му... Смърчовете спят:

Виж онзи там - сънува горд, достоен,
сън на герой, спасил една душа;
и още нечии сън - така спокоен,
а пълен с много, много топлина.

***
По-близо до звездите, там високо,
където само силните гнездят,
животът сочи своята посока
и сбъдва всеки сън или мечта.

Той, първият превърна се в виола,
а вторият бе коледна елха,
от третия направиха подпора
в тунелите дълбоко под света...

Четвъртият е в моето огнище
Дори и пепелта му някак топли...