nickжива_вода Буквите - сайт за нова литература и култура - "ДЪРВЕТА" - автор жива_вода

ДЪРВЕТА

Мария Атанасова Мичева (жива_вода)

*
Възправя снага - дръзновена и млада... 
А клоните пристан за песен сега
полека протягат се - жива наслада
да вземат сами от света...

*
Изсъхнали клоните дращят небето,
разкъртени корени ровят земя.
И празна корубата зей там, където
преди беше пълно със жива вода.
Ни капка от живата влага не свети.
Ни лист от щастливата зеленина.
Изправено още, дървото не сети,
че пролет обви изгорена снага...

*
Протегнало щастливи клони,
напъпило за нов живот,
дървото облаците гони,
обрича се да дава плод.
И ще успее - има корени
дълбоко в майката-земя.
Погалвам клонки непокорни
с възхита. И благодаря.