<

Мария Атанасова Мичева (жива_вода)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Вода

19.06.2003
*
Раздипли облак дрипави поли,
удари гръм, започна да вали.
Настръхнал вятър клоните замята,
приведе и тревите до земята,
заля порой сжежени тротоари
и всеки скри се – кой където свари,
а аз протегнах ожаднели длани,
лицето вдигнах с мисли разпиляни,
оставих вятър, дъжд да ме докосват,
прецапах боса пенестите локви
и се засмях.
Дъжда отми умората.
Изчисти от праха града и хората.