БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Майчице

(gonul can)

Раздел: Преводна поезия  Цикъл:


Майчице

Една вечер гледайки небето,
Ще видиш една падаща звезда..
Тогава аз ще ти дойда на ума,
Като кръвта, като жарта, като огън
В тъмнината на нощта,
Ще обземе сърцето ти една тъга.
Безпомощността ще те сломи и поеме,
И в твоите очи стари,
Огънят ще се разпали...

Знам теб те няма сега при мен
Ти пак за мен се молиш,
Моето щастие просиш.
Твоята обич разстилаш върху мен
Чувствувам я аз всеки ден...

Аз от доста дълго време
Изгубих пътя свой.
В този свят раздорен
Ти беше за мен лъч пътеводен.
При всяка моя заблуда
Твоята молитва ме спаси,
Твоите плачещи очи.
При всяка моя болка и страдание
Ти беше тази която ме закриляше
И най-много ме обичаше.
Въпреки всекиго и всичко
Ти никога не ме изостави.
Аз те обичам безкрайно,
Едничка си ми мила майко.

Поет и фотограф
Can Akın - Джан Акън


2010-12-07

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)