БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


От нас ще произлязат боговете

Ангел Чортов (Ангел Чортов)

Раздел: Философска лирика  Цикъл:

ЕВОЛЮЦИЯ Започнахме от мъртвата природа. Започнахме от жаби и рептилии. Достигнахме на космоса до свода. С какво обаче сме се променили? Кой землемер ще може да измери, на мозъка по сбръчкания глобус, на глупостта безчислените прерии, саваните на хладната жестокост? Кой биолог не ще да отбележи, под мантия на чест и идеали, лисичите и заешки кроежи, повадките на вълци и чакали? И все пак няма да смрази фортуната на оптимизма слънчевото цвете! Наш пра-пра-прародител е маймуната - от нас ще произлязат боговете!