БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Най-обикновен разговор по телефона (кратка вокална пиеса за един мъж, една жена и два мобилни телеф)

Александрина Венелинова Вълчева (aleks)

Раздел: Пиеси, сценарии  Цикъл:

кратка вокална пиеса за един мъж, една жена и два мобилни телефона… ж - Здравей. Аз съм. Какво правиш?

м - Ей! Здрасти! Амиии… нищо не правя всъщност.

ж - Аха. Обаждам се само да те чуя как си…

м - Днес съм ок. Поработих малко и сега почивам. Хайде да ми дойдеш на гости! Искаш ли?

ж - Всъщност… амиии… не. Няма да дойда.

м - Защо!?!

ж - Защото ми се иска да ме обичаш и да изрисуваш тялото ми с тайнствени плетеници - като твоите…

… мълчание… очаквано и тягостно…

ж - Чу ли ме?

м - Да… за плетениците и … за .. другото… трудно ми е да го повторя, защото… не знам… може да си права. Не идвай. Сама ли си сега у вас?

ж - Сама съм, но не те каня на гости.

м - Няма ли да ми отвориш когато дойда?

ж - Ти няма да дойдеш.

м - Защо говориш така!? Вече дори си обух обувките. Готов съм.

ж - За какво? Аз мога да изляза всеки момент.

м - Аз ще те намеря.

ж - Защо ще го правиш?

м - За да изрисувам тялото ти с плетеници… и…

ж - И?!?

м - Когато се видим, ще ти кажа останалото…

ж - Ще ми хареса ли когато го чуя?

м - Не знам. Дали в думата “обич” с теб влагаме едно и също нещо?!

ж - И аз не знам… обърках се… толкова много думи… и все са неточни.. непълни…

м - Прекалено често си в мислите ми, за да те лъжа…

ж - За какво да ме лъжеш? Каза ли нещо?

м - Обичам те. Сега го казах.

ж - Няма да излизам никъде. Искам да се целуваме.

м - Идвам.

ж - Зная. Ти ли звъниш на вратата?!

м - Аз.

ж - Обичам те. Влизай. Отключено е…


2003-06-05