БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

СЪЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНКА

Елица Виденова (бяла бродница)

Раздел: Гражданска лирика  Цикъл:

Смях през сълзи - комична трагедия. Театрален етюд, но по истинска случка. Първо действие почва напрегнато /за зяпачите хич не е скучно!/ Тъжен смях сред “актьорите” в трупата - п р е - и - г р а - в а т със драмата в ролите. Май че скърца сценарият, чупи се, не достигат добрите глаголи... Диалогът е болен от тежка мигрена, всеки иска да бъде в синтаксиса ПОДЛОГ - да е Главен в най-важното изречение и с таланта си цялата зала да трогне. Второ действие води развръзката, п о - с т е - п е н - н о разбулва поуката строга - тук, на сцената, рано или пък по-късно точно ПОДЛОГЪТ винаги става ПОДЛОГА!
2001-12-13