БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Приказка за гората

Мариана (mia2442)

Раздел: Хумористична проза  Цикъл:

                                                                                      Всяка жаба да си знае гьола,
                                                                                      мястото в него и реда на квакане.     Гората била пренаселена. Лъвът, като цар на животните, ги събрал и им казал:
     - Дами и Господа, налага се да синхронизираме нещата тук във връзка с последните директиви от Голямата Гора. Аз се консултирах с експерти и предлагам да изгоним от нашата гора Жирафа - много е дълъг, заема много място и гледа надменно отгоре.
     Животните се разбръмчали, разхъмкали, разцвилили и кой там каквото прави, но гласували за предложението. След което Лъвът пак взел думата:
     - Също така предлагам да изгоним Слона - много е бавен, тежък е, и е муден като някой феодален старец-направо задържа научно-техническата революция!

Последвало отново покорно гласуване от събранието.
     - Следващият, който трябва да изгоним е Петела - ами прочут е със своя промискуитет! Какъв пример дава на младите! - казал Лъвът и животните дали се изплашили от дългата думичка, или се загрижили за примера, но пак гласували „за”.
     - И последният на вашето внимание - Овена! Така да ни излага с некомпетентност! - Лъвът бил много убедителен и животните единодушно го подкрепили. Е, може и някои от по-дребните животни да не вдигнали ръка, но нали били много дребни, и квесторите не ги видяли.
     Разотишло се събранието.
    Какво е станало през нощта, не е ясно - дали са задухали други ветрове или са се обадили От лъв нагоре, но на сутринта Лъвът пак събрал животните:
   - Дами и господа, налага се да направим крачка назад и да преразгледаме нашите решения. Все пак ние сме автономна гора и можем сами да тълкуваме директивите.
      Затова предлагам следното:

Жирафът  - че е дълъг, дълъг е, но гледа ли с перспектива? Гледа! Да остане!

Слонът - бавен, муден, тежък, но тежи ли си на мястото? Тежи си! Да остане!

Петелът - е, има някои отклонения, но висок ли му е рейтин..опс гребена? Висок е! Да остане!

Овенът - е, може и да не знае чужди езици, ама вижте как правилно казва ,,Бе-е-е-е!”

За предложението ще се гласува ан блок! - завършил Лъвът.
   Животните и този път овчедушно /но едва ли заради овена/ гласували.

   И Гората останала пренаселена...


2010-03-17