БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Crocus, Oh My Brother

Николай Валентинов Вълчев (nikvv)

Раздел: Преводна поезия  Цикъл:

Crocus, Oh My Brother

 

- Crocus, oh my brother,

Do you have a father,

he who loves you much?

How he is called, as such?

 

- I had …he died, oh dear,

Recently – this year.

He was called Jan,

A very dark, cold man.

 

- Crocus, oh my brother,

If you don’t have father,

Don’t you have a mother,

To moans about you either?

 

- My mum is my step-mother,

She doesn’t like me nother,

Nor she loves me! Shame!

March is her name.

 

- Crocus, oh my brother,

If you don’t have father,

If you don’t have mother,

To moans about you either,

Do you have a sister,

She who loves you, mister?

 

- My little bright sister

Is the Snowdrop, mister.

Both we live alone

Without dad and mom.

 

We are orphan kids,

We even have no bits;

But we are best friends, rather

And we console each other.

 

Stoyan Drinov

 

 

МИНЗУХАРКО БРАТКО

 

- Минзухарко братко,
имаш ли си татко,
тебе да обича?
Как се той нарича?

 

- Имах... ех, почина
скоро - таз година.
Сечко се зовеше
много лошав беше.

 

- Минзухарко братко,
като нямаш татко,
имаш ли пък майка,
за теб да се вайка?

 

- Мащеха ми й майка,
тя за мен не вайка,
нито ме обича -
Марта се нарича.

 

- Минзухарко братко,
като нямаш татко,
като нямаш майка,
за теб да се вайка,
имаш ли сестриче,
тебе да обича?

 

- Бялото кокиче
е на мен сестриче,
с него ние двама
сме без татко, мама.

 

Две деца сиротни,
още безимотни;
с него си дружиме,
с него се тешиме.

 

Стоян Дринов

 


2009-08-10

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)