БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Защото я обичаше!

СТЕФАН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ (cefules)

Раздел: РАЗКАЗИ  Цикъл: разкази - 08

Защото я обичаше не я делеше с никого. Предпочиташе да е насаме с нея, отколкото в най-веселата или най-свястната или най-интелигентната или най-интересната компания. Предпочиташе я пред приятели и пищни изкусителки с дълбоки деколтета. Страстно се впиваха в нея устните му и нежно я галеха пръстите му. Пробуждаше в него и най-чисти и най-грешни желания. Изпълваше го с цветове, а той нея със съдържание. И я целуваше, целуваше докато тя изпразни изливайки в него целия си жарък импулс. Откровен го правеше, говореше й пламенно. На топли езици тя изливаше силата, възбуждаше недопустими мисли, а той от нея не ги криеше, както да речем ги криеше от жена си… * * * Разбира се, криеше я от жена си, а жена му се досещаше. Винаги се досещаше кога е бил в компанията й. Понякога очите й само мятаха мълнии, а друг път го подлагаше на кръстосан разпит. Случваше се, дори да го заплаши, че ще го напусне и тогава му ставаше мила и даже се упрекваше, за кратко намразваше обичаната си, но също тъй имаше случаи в които предпочиташе жена му да си тръгне, а той да спре да се крие. Засега нещата бяха ни тъй, ни инак. Той мислеше че се крие от съпругата си. Съпругата му си мислеше, че ще го напусне, комедията продължаваше. Всички знаеха истината за него, но не и онази негова истина, която той споделяше единствено с любимата си. Тя му помагаше да бъде откровен. От нея не се смущаваше, а дори когато се смущаваше, помагаше му да спре да се смущава. Имаше директна връзка със сърцето му. И го вадеше навън. Понякога се бореше с изкушенията й. Имаше дни в които устоява. Признавал й беше това. Тя не му се сърдеше. Признаваше и беше я случаите в които я мразеше, а след омразата най-страстно впиваше устни в нея и разума и съзнанието му разтворени като целувка я допускаха дълбоко до началото му, където тя подобно огнен дух започваше да вее коси. Казваше й неща каквито пред никой друг не смееше. Тя му помагаше да открие такива каквито от другаде не можеше да научи. За себе си, за живота, изкушението и дивата стихия на насладата. Беше готов да намрази всички лицемери които се бъркаха в живота му и се опитваха да го принудят да скъса с нея, но тъй като имаше характер, накара ги да млъкнат, а нескопосаните им опити само направиха тъй, че да я обикне още по-силно. Защото я обичаше. И за да ги е яд! Благославяше я и я проклинаше, бореше се с желанието си и го изостряше. Нежно я докосваха пръстите му. Бавно се приближаваха устните му. Жадно се разтваряха. Защото я обичаше. Обичаше своята чашка.
2008-05-01

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)