БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


ЗАЩО НЯМА ЦИГАНИ В РАЯ

Светослав Райков Пейчев (simon martin)

Раздел: Хумористична проза  Цикъл: Притчите на Simon

                                    Защо няма цигани в Рая
                                          
                                                                     -
Притча 

  
Свети Петър остарял, попрегърбил се и изнемощял. Краката му вече не го държали и му било трудно да посреща лично кандидатите за Рая. Ръцете му отслабнали и едва успявал да открехне тежките райски порти, от ковано злато, за да влязат достойните. Затова си взел един млад и силен ангел за помощник. Дал му връзката с ключовете, тефтера и нужните наставления и се оттеглил в покоите си, но от време на време поглеждал към мониторите около себе си и следял как се справя ангелът.
  
След няколко дни по пътя към Рая се задала група мургави мъже и помощникът излязъл да ги посрещне. Щом се приближили, миризмата от тях го накарала да сбърчи нос, тъй като нямала нищо общо с уханието от градините зад него. “Тия трябва да са живели без вода в пустиня, щом са такива немити и с почернели от мръсотия тела и дрехи”- помислил си той.
  
Предвкусвайки удоволствията, които ги чакали в Рая, мургавите се хилели насреща му, оголвайки пожълтелите си, проядени зъби.
  
- Вие какви сте?
  
- Роми... – отвърнал един от тях, като преместил цигарата си от едната в другата страна на почти беззъбата си уста.
  
Ангелът направил бърза справка в джобния компютър, даден му от Свети Петър, и незнайно защо наричан от него “тефтер”.
  
- В Рая цигани не се допускат! – осведомил ги той и нервно поразперил крила.
  
- Що бе? Ний ромите не сме ли ‘ора...? – зароптали те насреща му, почесвайки се по рошавите си глави и небръснатите си бради.
  
-  Махайте се! Не сте за тук! – отрязал ги крилатия и се скрил зад портите.
  
Тъкмо заключил, и чул, че Свети Петър го вика.
  
- Какви бяха тези хора и защо ги отпрати? – попитал той долетелия ангел.
  
- Цигани. Във файловете на тефтера, който ми дадохте, пише, че те са много мързеливи, мръсни, лъжат и много крадат. Реших, че мястото им не е в Рая и затова не ги пуснах.
  
- Сбъркал си. Трябваше да ги пуснеш...
  
- Но в тефтера пише...
  
- А ти помисли ли къде ще отидат те сега? Колегите от Ада също няма да ги вземат. Там и без това е претъпкано от дяволи, а пък и те няма да тръгнат натам... Значи отиват си обратно на Земята и ще продължат да я карат по старому, а там никой не може да ги промени. Трябваше да ги пуснеш тук, да ги интегрираме в нашето общество. Не бива да забравяш, че Господ Бог е направил хората равни и по свое подобие и образ... – тук Свети Петър скришом се прекръстил и добавил: - Затова върви да ги върнеш, ако още не са слезли на Земята.
  
Ангелът послушно отлетял, но след минута се върнал повече мъртъв, отколкото жив.
  
- Няма ги! Изчезнали са! – докладвал примрял от страх той.
  
- Ей, тия са много бързи! Нищо не се тревожи. Следващия път, като дойдат други цигани, пусни ги да влязат.
  
- За циганите ясно, но какво ще правим с Райските порти? Аз за тях казвам, че са изчезнали...

                                                                           
Светослав Пейчев
              
E-mail: simon_martin@abv.bg                 /Simon Martin/


2007-11-22