БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Ударение

Боян Митков Паничаров (absolute)

Раздел: Афоризми  Цикъл: ОТНОСИТЕЛНОСТИ (афоризми)

Пегасът разказвал на магарето за полета на духа, а то си представяло полета, насадени с марули... :) 

 

 

 


2006-03-30

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)