БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Есе за героизма

Благой Кирилов Ранов (бекас)

Раздел: Хумористична проза  Цикъл:

Дойде при мен ученик и ми рече: “ Сядай и ми напиши есе за героизма… За днешния героизъм! Плащам си.Скътал съм няколко петарки и мога да си позволя този харчлък в името на моето образование!” “ Добре!”-рекох му аз. Но седнах и се замислих. Първо се зарадвах, че момчето е ученолюбиво и пари дава за знание. Много хубаво! Веднага си помислих , че с такива хора няма да се затрие държавата. Чисто героизъм си е да се лиши от седмичните закуски в името на просвещението. Второ- пак се зарадвах, че ще си изкарам хляба за два-три дни.Просто е героизъм, днес да си намериш работа, щото много станаха на клона висшистите. Но от друга страна се разтревожих, направо си експлоатация на ученик, лишавах го от закуските и прочие…Трето – ученикът ще подведе учителката по литература, като прочете есето за героизма, и ще вземе да се хване,че наистина думата героизъм днес не е изпразнена откъм съдържание, и че нейният възпитаник е готов за геройство… После ще го накара да го прочете пред класа.След това идва цялото училище. От името на школото ще участва в областни четения и навярно ще спечели, понеже героизмът през моя поглед е нещо съвсем възвишено и поетично. Вярвам, че ще стигне до национални четения. И това вече ме тревожи, защото да излъже почти 97 % от хората,че героизмът е жив, че има все още хора готови за героизъм… Че героизмът е наше ежедневие! Ако погледнеш от един по–особен ъгъл ще видиш ,че голяма част от народа ни е герой, ама истински. Геройски издържа на студ, глад, топло и природни аномалии и гледа весело и сияйно към светлото бъдеще. Значи остава въпроса за геройското оцеляване на героя. Седнах и написах есето за героизма. Давам вяра на един млад човек и на още няколко милиона българи.
2005-12-27