БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


* * *

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Ще надкрещим ли с мълчание съмненията и болната ни вяра в любовта? Отдавна ни превърнаха прозренията в кварцови частички самота, отмерващи с кротко безразличие минути, часове и много дни, в които уж се учим да обичаме, а всъщност, се учим да делим.