БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Пътна елегия – Вислава Шимборска

Ваня Константинова (to4ica)

Раздел: Преводна поезия  Цикъл:

Мое е всичко, а не е притежание, не е притежание за паметта, а мое, докато гледам. Едва загатнато, а вече несигурно, богини на думите си. От град Самоков само дъжд, нищо извън дъжда. Париж от Лувъра до нокътя потъва в белота. От булевард Сен-Мартен останаха стълбите и водят към отмиране. Нищо повече от мост и половина в Ленинград на мостовете. Бедната Упсала с парченце от голямата катедрала. Горкият софийски танцьор, тяло без лице. Отделно лицето му без очи, отделно очите му без зеници, отделно зениците на котка. Орелът кавказки се носи над реконструкцията на прохода, неискрено е златото на слънцето и камъните са фалшиви. Мое е всичко, а не е притежание, не е притежание за паметта, а мое, докато гледам. Необхватно, необозримо, а детайлно до последна нишка, до зрънце пясък, водна капка - пейзажи. И прашинка не ще запазя в цялостния й изглед. Среща и сбогуване в един поглед. За пресита и за липса едно движение на шията. Elegia podróżna Wszystko moje, nic własnością, nie własnością dla pamięci, a moje dopóki patrzę. Ledwie wspomniane, już niepewne, Boginie swoich słów. Z miasta Samokow tylko deszcz i nic prócz deszczu. Paryż od Luwru do paznokcia bielmem zachodzi. Z bulwaru Saint-Martin zostały schodki i wiodą do zaniku. Nic więcej niż półtora mostu w Leningradzie mostowym. Biedna Uppsala z odrobiną wielkiej katedry. Nieszczęsny tancerz sofijski, ciało bez twarzy. Osobno jego twarz bez oczu, osobno jego oczy bez źrenic, osobno źrenice kota. Kaukaski orzeł szybuje nad rekonstrukcją wąwozu, złoto słońca nieszczere i fałszywe kamienie. Wszystko moje, nic własnością, nie własnością dla pamięci, a moje dopóki patrzę. Nieprzebrane, nieobjęte, a poszczególne aż do włókna, ziarnka piasku, kropli wody - krajobrazy. Nie uchowam ani źdźbła w jego pełnej widzialności. Powitanie z pożegnaniem w jednym spojrzeniu. Dla nadmiaru i dla braku jeden ruch szyi.
2005-09-25

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)