БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


* * *

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Ако тишината 
е с вкус на недозряла вишна
и често, често 
ти нагарча във устата.
Ако в деня си 
чувстваш се принадена, излишна
и искаш 
да затрупаш с камъни вратата.
Ако душата 
превърнала се е в хранилище -
и само прах 
забърсваш от презрели спомени,
а тоя свят 
все повече напомня на чистилище…
Не се предавай! 
Дори и с сетива полуизронени,
макар залутана, 
не пускай в храма отчаяние.
Събирай мигове 
и нека вятърът в теб преде…
Миражна е 
градината от древното предание…
                 за спрелия…
Горчива истина, 
прочетена в очите на дете.