БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Олтарът

Събка Митева (abyss)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл:

Когато ме боли от тишина, а мислите трошат на ледени кристалчета усмивките. Когато побелява моята душа, а чувствата пищят със ветровете вкладенците, мъртвите. Когато се препъвам във страха, а устните кървят премазани от думите - преглътнатите. Когато се изцеждам във сълза, а струните мълчат сепнати от пръстите - треперещите. Тогава съм сама. И слаба съм…и силна Сама… Заставам пред олтара на душата си.