БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


китайски бележник1

(max)

Раздел: Миниатюри  Цикъл:

Когато погълнахме облаците,наоколо се спусна синкава мъгла. По поточето плаваше шапката на дърваря, а секирата му се беше превърнала на птица от скреж. Изловихме цикадите и по една крива и проядена дървена цитадела се изкачихме до самата Небесна столица. Целунахме красавицата край портите и засвирихме с цикадите една от нашите протяжни песни. Те превзето се усмихна, отдръпна се с поклон, преминахме. Огромен дракон със зелени пламтящи очи и люспи, наподобяващи бацили на земетресение, се заумилква около нас. Около устните ни избиха дао-петна. Красавицата отчупи един от зъбите си, изкиска се: "С кестена се любя!". Небесната столица просия като намазана със слюнка. Всеки от нас улови косите на близкостоящия, издърпа ги и засвири като на арфа. Опънах клепача си и приютих под него красавицата. Цикадите замлъкнаха.