БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

откъс 3

Serenity (skadi)

Раздел: ФАНТАСТИКА и Фентъзи  Цикъл: Straysinger

В тази нощ Straysinger изостави хлапето, стори му се, че е вече изтискано...имаше нужда от ново...усещане...цветове...танци в тишината...от забравения вкус на кръвта... Единствено музикантът успяваше да задържи блуждаещото му внимание...струните, които ехтяха в нощта, топлата му длан...викаха го. Окован, се носеше по улиците, примамен от сладките им отрови... -Вела, замисли се Оби... Спря се на площада.Загледа се в гълъбите, танците им го влудяваха, хората го влудяваха...побъркваше се...търсеше място, време...какво се случваше?!Не, това не беше Оби, този беше непознат.Теглеше го с веригите си към себе си, обвързаност, някаква нужда...Straysinger се огледа, Рагнар му се хилеше злобно насреща... -Какво съм аз?!- изкрещя с наскоро изучената болка в главата на нападателя си и се разля из мечтите на хората, измъкна се по пътищата на фантазиите им... Беше някакъв старец...висеше в кръчмата и се наливаше с бира, около него няколко танцьорки опитваха да измъкнат парите му...ама че странен сън...но искаше още...от това желание...само да можеше да го открадне от душата на хлапето. Това беше по- различно от предишното...имаше повече...сила, беше му нужна.Усещаше ускоряващия се пулс, туптенето на сърцето му...прилива на горещата му кръв... Прокара призрачните си пелерини през тялото му, погали очите му и легна в завивките...искаше го, искаше всичко.Студ, нещо изпука, в стаята нахлу сянка- тежка, прашна сянка. Сънят прекъсна...настана мрак. Straysinger усети желанието, то преливаше в него като буря...яростта се топеше и въздигаше по милион различни начина...цветовете на любовта гаснеха по ноктите му... дъгата препускаше бясно из нищото...отнесе се, изпадна в еуфория.Цяла нощ беснееше сред книгите... Утринните лъчи озариха притворените очи на момченцето...часовникът звънна...звънеше...падна на земята...майката отвори вратата и се тупна върху леглото, за да събуди сина си...след няколко минути започна да крещи ужасена... Вампирът се разля сред дъските на пода, това беше ново усещане...хареса му крясъкът...опита се да го имитира, излизайки сред ярката слънчева светлина...
2005-02-20