БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Звезди

Serenity (skadi)

Раздел: ФАНТАСТИКА и Фентъзи  Цикъл:

Sothis се огледа…пространството беше тъмно, адски тъмно, тук- там някоя светлинка блещукаше с пламъка на далечен горски огън, но нищо повече.Пътуването е изморително, особено когато минаваш пространствените граници сам. Пустошта беше извезана със сребро…близко и недостижимо в един единствен миг. Пропадаше…летеше…рееше се сред пожарите…те я всмукваха и галеха с алени длани, след което я изхвърляха обратно в нищото. Неизмерими синкави и златисти форми бягаха през нея…играеха си с материята й, крадяха от искрите по плаща й. Призраците на космоса танцуваха в мъглите. Мъдростта им се сипеше навред и ехтеше като напеви на тъпан… … сърцата на индианците потрепваха, ритъмът на земята трептеше по кожата им. Шаманът хвърли няколко съчки в огъня, тъпанът заби по- бързо, нощта пулсираше, реалността се разбиваше на късове…никой и нищо не бяха това което са… Около огъня в подивели нишки танцуваха не хора, а митични животни, духове покровители и богове… Sothis почувства повика на познати гласове…сребърните конци се преплитаха…пътеката от звездни капки се стичаше надолу сред космоса. Индианците обърнаха погледи към предците си, звездното небе се разтвори пред душите им. Silentia пропусна през себе си пулса, тя се разля и се пропи навред. Mort отвори вратите между световете на духовете и на живите… Тъпанът постепенно забави песента си, стъпките на шамана разбиваха царството на Silentia музиката и тишината й се преплитаха някъде по пътя между световете. От гората се дочу вой. Sothis достигна пространството на Земята…лъчите се сляха с небето и осветиха повърхността й. Духовете танцуваха сред ритъма на пръстта…вятърът навяваше стари легенди и ги разпръскваше в нощта. *** Silentia танцуваше сред огньовете, под нотите на реалността. Въглените догаряха…зората предвещаваше настъпването си… Mort затвори вратите между световете. Звездите отново блестяха величествени и недостижими в разведеляващото се небе. …- Над нас, дете мое са очите на предците и нашите пазители…
2005-02-20