БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Има ли много акъл, много е акал

Камен К. Събев (stone)

Раздел: Афоризми  Цикъл: Амфора с живот

Умните хора често са били глупави през младите си години - изтървали са тежките си дисаги с акъл, та чак да издрънчат. Защото е било нужно време, за да заякнат и да могат да ги износват.
2005-01-20

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)