БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

тв игра

Йорданка Делчева Николова (dajdelina)

Раздел: Пиеси, сценарии  Цикъл:

РЕКЛАМЕН ЕКСПРЕС ТЕЛЕВИЗИОННА ИГРА Възрастова аудитория на играта - зрители от 15 до 85 г.; - участници от 18 до 68 г. Продължителност на играта : 45 мин. Цел на играта: - да запознае широката публика с разнообразна гама от продукти и услуги; - да представи даден продукт по нестандартен и забавен начин; - да даде възможност за печалба както на участниците в играта, така и на зрителите; - да стимулира благотворителността, предоставяйки част от наградния фонд всеки път на различен социален дом или физически лица. Действащи лица в играта: - един водещ; - три отбора, всеки от които, с по три участници; - зрители, изтеглени с жребий. Жури в състав: - представители на фирмата ; - рекламен специалист; - потенциален клиент (публична личност). Задължения на водещия: - да представи обстойно на зрителите фирмата спонсор, участниците и журито в съответната игра; - да провежда игра със зрителите; - да следи за поетапното изпълнение на сценария на играта; - да дава съответните указания на участниците и ги насърчава при изпълнение на задачите. Избор на участиците: - заявка от предварително оформени екипи от по трима души; - преминаване на съответен тест ; - получаване на указания, свързани със предстоящите им задачи от съответните специалисти. Препоръки към участниците: - предварително да обявят какъв % (или сума) от наградния фонд ще предоставят за благотворителност; - да се справят с поставената им задача в съответния срок и по възможно най-оригинален начин; - да спечелят одобрението на журито; - да спечелят симпатиите и вота на публиката. Качества, които играта развива: - въображение - изобретателност - находчивост - бързина при вземане на решенията - оригиналност и нестандартност на идеите - умение за работа в екип - артистични умения СЦЕНАРИЙ НА ПРЕДАВАНЕТО “ РЕКЛАМЕН ЕКСПРЕС” На сцената в полукръг е разположен стилизиран влак. Локомотивът е мястото на водещия. Снабден е с микрофон, компютър и екран зад водещия, на който е изписана фирмата, която спонсорира текущата игра. Трите вагона са трите кабинки където отборите ще се затворят и ще разискват по поставената им задача. Те са оборудвани с камери и микрофони, за да може зрителите да проследят хода на мислите им и оформянето на крайната им идея за реализация. В последния, четвърти вагон ще е разположено журито. Монитори ще отразяват разискванията на отборите и журиго ще може да следи какво се случва в трите затворени вагона. Пред “влака” е разположена сцената където отборите ще представят крайния резултат на идеите си. ЕТАПИ НА ИГРАТА ПЪРВИ ЕТАП – 10 мин. Водещият представя себе си и правилата на играта “Рекламен експрес”, участниците в състезанието и журито. Дава кратка информация за социалния дом, който ще получи даренията от предстоящата игра. Всеки отбор трябва да заяви от 10 до 50%-та от сумата на евентуалната награда, която ще задели за благотворителност. Докато отборите се уточняват на видеостената се излъчва кратък запис за предоставянето на средствата събрани от предишното предаване в съответния социален дом. Отборите обявават сумата, която ще дарят. Водещият представя фирмата – спонсор на предаването и по-специално продукта, който предстои да се рекламира. Отбелязва изискванията и препоръките на фирмата относно рекламния клип и мотото, които ще трябва да се изработят. Участниците и журито ще разполагат с листове и химикали и ще могат да си водят бележки. ВТОРИ ЕТАП – 15 мин. Вратите на трите вагона се затварят и участниците в рамките на 15 мин . трябва да вземат единодушно решение как да представят пред журито и зрителите рекламен клип и рекламно мото на зададения продукт. Най-интересните подбрани моменти от разискванията на трите екипа ще бъдат показани на зрителите също в рамките на 15 мин. в предаването, което щи се излъчва на запис. В реално време само водещият и журито ще могат да следят какво точно се случва в кабинките. ТРЕТИ ЕТАП - 10мин. По предварително установен ред (от първи вагон) започва представянето на замисъла за рекламен клип на всеки един от отборите. Те имат право да обяснят фона на действието, да опишат героите на клипа, да си напишат на табелка професията или социалния статус на своя герой и да изиграят клипа, влагайки всичко от себе. Накрая трябва да прозвучи и финалното рекламно мото на продукта, обобщаващо изискванията на фирмата. Всеки отбор ще разполага точно с 3 мин. за да се справи със задачата. След 2.5м. ще има предупредителен сигнал. След още 15сек. друг и след последния сигнал презентацията им ще се прекрати. ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – 5 мин. Докато журито обобщи оценките си, водещият започва игра със зрителите. Тегли произволен телефонен номер и зрителят трябва да отговаря на въпрос, свързан с дейността на фирмата. Има три възможни отговора. Ако отговори печели парична награда. Ако не – тя отива във фонда за благотворителност. След това тегли още три произволни тел. номера и техните собственици получават предметни или парични награди, също от фирмата – спонсор. ПЕТИ ЕТАП – последен – 5 мин. Журито обявява победителя и връчва наградата – парична сума, от която се заделя предварително обявената сума за благотворителност. Връчва и по-малки предметни награди на останалите състезатели. Водещият призовава зрителите да гласуват за своя отбор - фаворит. Отборът събрал най-много гласове продължава участието си. (Не е задължително това да бъде отборът победител.)
2005-01-04