БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Това не е лирика

Виктор Емануилов Донев (ugly coyote)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Видях дете
със очи на старица
забравили цвета на нежността

Видях дете 
с ръце от тревога
протегнати към слънчеви лета

Видях дете
и сянка безмълвна
заключила последната мечта

Това бе твоето лице

Това бе твоето лице

Това бе твоето лице

…или градът тупти със каменно сърце

Градът, светът
и всеки нов изгрев
е приказка със много чудеса

Свиреп дъждът
е твоята песен,
разплакваща самотните цветя
Блести студът в най−сивата проза, погубваща децата на града Това бе твоето лице Това бе твоето лице Това бе твоето лице …или очакване, че там е по−добре… 23.08.2001

2002-12-18

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)