<

Боян Митков Паничаров (absolute)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: ПО ПЪТИЩАТА НА СЪРЦЕТО

Млада е нощта,
а улиците нощни мамят
с посоки непознати,
с наслади забранени,
със забрава.
И любовта изглежда лесна,
и лесна е, дори обидно някак.
Раздяла даже няма -
таксито чака
улицата тегли те нататък.
Сред мрежата от никове и булеварди
поставяш кръстче -
спирка следваща.
И следваща илюзия погребана.
Така със километри...
Без остатък
нощта изцеждаме
от чувствата,
от себе си...
А отпечатъците -
избърсваме и тях, по навик.