БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


~ * ~ * ~

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

По насинените пътеки на едно убито време
мислите проскърцват като претоварена кола.
Вървя по тънка нишка, захвърлила юзда и стреме –
еквилибристичен танц с догонваща стрела.

Баланс на чувствата. Часовникът един показва.
На крачка само съм,  дори на стъпчица една
от зоната, в която болката ме смазва
или навилняла се, прецежда ме в сълза,

за да избистри в нея всичките ми днеска
притиснати във ъгъла от вчерашни тъги.
С пилигримска стръв целувах всяка грешка,
а после грешките извивах на дъги…

Влачих дълго издъхващото време.
Наивно вярвах, че може да се възкреси,
макар да чувах безпощадното свистене,
след всяка стъпка, на побеснелите стрели.

И ето ме – 
вървя по нишката захвърлила юзда и стреме.
Мишената съм аз, а мислите ми са стрели -
пронизват крехкият баланс във мене.
Още миг и – взрив. Хаосът какво ли ще роди?…