БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Истина

Serenity (skadi)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: по листата и в корените

Гарван в съня ми тихо грачи
над войн по друмищата прашни който крачи
вълци в гората вият
край поляни духове росата пият
единак от планината слиза
от покоя на смъртта излиза
войн и вълк в едно се сливат
вой и крясък наедно преливат
самодивски танци сред дърветата лодуват
пълната луна празнуват
души човешки из дивото ловуват
създание без име над могилите беснее
над него сянка безнотни песни пее
пътниче, пази се  от нощта на Червената луна
из древните поля , която грее
защото в пръстта едно сърце там тлее
древен войн от зли души го пази
а подир него черна орда по тревата гази
опиташ ли сърцето да отнемеш
венчило от бръшлян ще си обречен да приемеш
получовек полувълк съня ти ще отнеме
демон плътта ти ще обземе
крилата сянка от облаците на пръстта ще слезе
на заран отвъд мъглата с бездомния ти призрак за да влезе
тя е твойта черна самодива
единак с единака свикнал да убива...
 

2004-09-24