БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Кал

Serenity (skadi)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: по листата и в корените

Живота в калта ме хвърли,
алкохолът като пламък крилете ми опърли
стаята на самотата аз добре познавам
не случайно често там се озовавам
сърцето ми в камък се превърна
от мъка и сълзи се то обърна
всеки ден на себе си съм вплен
всяка нощ огън ридае по мен
от подчинен на господар ми стана
като спасител с демонски ръце ме хвана
очите заслепи ми
волята ми умири
спомена изтри ми...
живота в калта ме стъпка
и мечтите ми потъпка
със себе си се боря непрестанно
с живота-създание от огън опасно странно
на заран в себе си окалян болката преглъщам
и от новия си ден с ужас главата си извръщам
горчиви сълзи от очите ми се стичат
в огледалото се впиват и образа отричат
преди съдбата бе в пръстите ми глина
сега в прахта съм само тиня.

2004-09-24