БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Пролог

Северина Димитрова Самоковлийска (annabell_)

Раздел: ПОВЕСТИ И РОМАНИ  Цикъл:

Вятърът свирепо блъскаше капаците на прозорците, издигаше се с вой нагоре край каменната кула и се губеше в небето, за да се завърне още по-яростно.
Горе, от върха на кулата проблясваше светлина. В огромната зала беше студено, въпреки горящия огън. На пода безмълвно се бе свила моргана Дорийн. Лицето й беше сгърчено, устните изхапани до кръв, а ноктите й се забиваха в дланите.Разкъсваше я ужасна болка. Сякаш я жилеха хиляди пчели, пропълзяваха под кожата, криеха се в костите й, горещи остриета прорязваха утробата й.
Моргана Дорийн водеше най-жестоката битка в живота си. Белите й коси се бяха изплъзнали от стегнатата й прическа и обрамчваха посивялото й лице. Чуваше гласа в главата си, усещаше как проклетата вещица се опитваше да влезе в мозъка й, но успяваше все още да се противопостави.
С последни сили запълзя към прозореца на кулата. Гърчеше се при всяко движение, но знаеше че трябва да опази момичето далече от очите на Онази. А вече отслабваше и имаше само един начин да запази детето в тайна.
Придърпа се на перваза и уморено отговори на настойчивия глас на бившата моргана Еме: “Никога няма да я откриеш! Тя ще дойде при теб.” И се хвърли в прегръдките на вятъра.

2004-08-05

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)