БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Кубатурата на кръга

Славимир Генчев (бард)

Раздел: Гражданска лирика  Цикъл:

Не е достатъчно да си богат, ако бедняците те превъзхождат. Не е достатъчно да си устат, ако зад дума да стоиш не можеш. Не е достатъчно да си мъдрец, ако една жена зад тебе няма; животът се крепи и на конец, ако през иглено ухо е вдянат. Не е достатъчно да си прочут, когато неизвестните лудуват. Не е достатъчно и да си луд, защото днес мнозина се преструват. Не е достатъчно да си голям, ако на мравките минаваш пътя. Не е достатъчно да те е срам, макар че друг водата е размътил. Не е достатъчно да яздиш кон, за да си дон Кихот за Дулцинея. Дори и да си паднал от балкон, а не от Марс, едва ли си Ромео. Не е достатъчно да викнеш: “Бунт”, когато тънко си пресметнал позата. Че който е живял с едно на ум, не стига по-далече от обоза.
2004-07-26