БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Рибарско

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Философска лирика  Цикъл: 2004 2004 2004 2004

в памет на Гого Животът ни не е ли стръв на кукичката на измисленото време? Съдбата май – рибарник е на Бога. Той – Въдичарят - подръпва често кордата и чака. Чувстваме го всички. Но само мъртви попадаме в ръцете му, когато ни изважда от устата на уловената – чрез нас! – от НЕГО тайна... ...Приятелю, ТОЙ вече е погледнал във очите ти и е видял живарника ти - пълен...
2004-06-21

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)