БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


СВИРИ, МОЯ КЪСНА ЛЮБОВ

(!alisa)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл:

Свири, моя късна любов,
с дъх на циганско лято.
Предизвиквай душата ми
да танцува със кестени златни.
Свири, догдето заплачат
всички струни на моето тяло.
Свири, дордето познае
в мене циганин свойто момиче.
Свири! Свири, че обичаш.
Разкажи на света за очите ми палещи,
за очите ми - тъмни, зрели къпини.
Разкажи, че целувам със устни малинени,
и че имам най-тънките китки.
Свири, моя късна любов,
дордето във пръстите ми
нежността като малко дете се разплаче.
Нашта обич добра вече не е сираче.
Свири и на всички разказвай,
че мене ме има.
Свири, моя късна любов,
дордето
някой кръсти света с моето име.
2004-06-16