<

Ива Симеонова Харизанова (ивах)

Раздел: Философска лирика  Цикъл:

През вратата наднича преброеното време и задъхано тича, бърза твоя свят да превземе. А надеждата свита, незнайно къде ли се скита и внезапно се връща, обсебила твоята същност. Но животът връхлита и дебне готов да я срита безнадеждно скъсяват се вече годините... Дните. От очите ти бавно си тръгва умореното време не разбрало мечтата ти тоя свят да превземеш. За надеждата късно е. Само душите остават да чакат. Своята среща отвъд. Своята среща във мрака.