БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Празнодумие

Бени (beni)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Във вятъра думите загубиха смисленост. Завихри ги, вдигна ги, високо отнесе ги... От вятъра думите се счуха за викове - накъсани, никакви, безредно разхвърляни Със вятъра думите изгубиха пътя, посока различна поеха. И гръм ги удари И дъжд ги намокри И буря от букви Вилня над полето. Така е- Щом думите хвърляш На вятъра.