БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


~~~

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Някъде, където свършва днеска и от пропуканото вчера се ражда жадно Утре, те сепва усещането за измамна свобода, затворена в шепите на горд самотник и спираш пред невидима врата. Понякога, дори в гората, дървото е отшелник…