БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Бавно

Мая Цонкова (sarah)

Раздел: Философска лирика  Цикъл:

Бавно утро

без мисли без страст.

Мъртви думи

в небъдното плачат.

Извън каданса

подхвърлям петаче.

Налучквам пътека.

Полека

без съдържание

пътувам.

Човека в себе си

дочувам.


2004-05-22

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)