БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


~~~

Събка Митева (abyss)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл:

А водите все така ще се надигат. В нас ще се пропуква тишината. Ръцете ни небето ще достигат или… небето ще се скрива във душата, когато се е свило в шепа спомени, а жаждата залъгваме с въздишки. И ще бодат очите ни изронени, кога криле, превръщаме в завивки…