БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Първото кафе

Мария Райнова Петрова (mag2002)

Раздел: Философска лирика  Цикъл:

Не бързам... Усеща се магическа предутрин Дими на масата ми първото кафе... Прецеждам бавно всяка глътка, и светлината вън расте... Когато в чашата се съмне, ще се раздигне нощната тъма... Ще прозвучат настойчиви обои, тревожни саксове и ...барабани. От нежната среднощна музика, пак нищичко не ще остане. А още чувам тихото пиано, отронват обич ласкави клавиши... Недей да се раздигаш, нощ. Не си отивай - още ми се слуша. Отпивам бавна, тъмна глътка. Доливайте ми, моля ви... кафе.
2004-04-24

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)