БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Ентропия на болката

Ивайло Дагнев (t-rex)

Раздел: Философска лирика  Цикъл: Зев

Когато Бог роди  мъжа и жената

те изплакаха като отхапаха от плода.

 

Болката бе непоносима – раздели се

божественото от роденото от Бога.

 

Раздели се мъката от копнежа по нея.

Бог се оттегли в мисълта за себе си.

 

Мъжът и жената не растяха еднакво

в себе си, но страдаха по един и същи начин.

 

Като млади познаха радостта и страданието

и ги описаха в душите си по два начина.

 

Когато пораснаха забравиха за

написаното и то се вкопчи в себе си.

 

Извърши кръвосмешение и даде плод

в нови две понятия: страх и студ.

 

Беше тъмно, духаше пронизващ

вятър. Мъжете и жените се скриха в пещерата.

 

Чуваха рева на хищниците, трепереха

от белотата на  скелетите в пещерата.

 

Всеки се затвори в тялото си и нарисува

на стените на първобитните си души себе си.

 

Рисунките бяха обладани от самота и се

съвокупиха в стенописи на болка и надежда.

 

Надеждата изпълзя от пещерата и потърси

сродна душа, за да не бъде сама и самотна.

 

Нададе вик и роди словото, което бе звук

за себе си, чрез другите, потърсени като себе си.

 

Като фон Нойманова машина, то

се множеше и умножаваше силата на звука.

 

Докато се превърна в черна дупка, състояща се

от безброй накъсани струни, свирещи себе си.

 

Мелодиите се оттеглиха на улиците, на площадите,

в домовете, в разговорите и родиха най-накрая мълчанието.

 

Не като пауза, между думите, а като думи

в тъканта на паузата. И болката бе завършена.

 

Бе съвършена , защото бе неуловима, невидима,

толкова раздалечена в пространството.

 

Хората вече нямаха понятие за нея и я приеха

като естественото състояние на материята и духа.

 

Болката най-накрая роди щастието. Дали като

щастие от нея или пряко нея, но то бе едно.

 

Остана недорасло, защото никой не искаше

да порасне, за да не се размножи.

 

И да се затвори в себе си, както всичко наоколо.

И да роди Бог.

 


2004-04-22

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)