БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Оная вечер

Незабравка Тодорова Апостолова (нези)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл:

Морето в твоите очи
докосвах отдалече...
Какво си казаха ръцете ни
в оная вечер...
Ръцете, нежна топлина запазили -
застинали и тихи...
Ръцете -
сгушени една във друга...
Съвсем
реален
стих...