БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Безсловесен

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Пейзажна лирика  Цикъл:

Защо да се изследва?

за да се достигне бялото -
и разтърсил словесата
да си безсловесен

да живееш
в безсловесна светлина

" Високи изследвания"
        К.Уайт

В сърцето на вечна гора
не достигат вихри забързани.
Там има свежи поляни
изгреви светли,
залези приглушени,
аромат на смола
спокоен растеж на листата шептящи. 
Белите мури и жълтите храсти
споделят
искрите блестящи
и меко се движи светът.
Тук липсват знойните камъни,
студените отвори на земни недра.
Семена на незатворени кръгове,
лекото дишане на пръстта,
песен  на езеро.

Раждат се имената...