БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Трябва да ме държите заета

Стела Борисова Ташева (тъмноока)

Раздел: Философска лирика  Цикъл: аз, да, аз.

Трябва да ме държите заета. И това не са празни приказки. Постоянно заета! И парите ми да не стигат. Да оскотявам със чужди желания. Да жадувам храна и вещи, също секс събота вечер. Трябва да ме държите заета. Мънички драми на ежедневието. Леки филми. И съвсем поносими трагедии... Концерти. Таланти. Евтини книги. Мечти – постижими. Душите- затворени. Не бива и миг да остава свободен! Защото ще видя И другата истина. Непоносимата. Излязла от схемата. И също онази огромна несправедливост и болка. И даже как още “по-иначе може”. И още възможности... И затова ме хранете с посредственост Напоете ме със условности. Всички правила за запомняне! Трядва да ме държите заета. И така ще остана без избор Даже без да усетя.
2004-04-11