БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

***

Димитър Фролошки (митко)

Раздел: Източни форми (рубаи, хайку, танка)  Цикъл:

Свободни, слабите са подвластни над себе си.
2004-03-31

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)