БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


```

Събка Митева (abyss)

Раздел: Философска лирика  Цикъл:

Все умуваме
за смисъла на нещото,
наречено Живот.
В шумни спорове изсипваме,
с пълни шепи,
полузагладените
камъчета мъдрост,
събирани по пътя
към оная светлина,
чиито извори
се крият във очите ни.
Изсипваме със пълни шепи.
Засипваме…
Шлифоваме душите си до блясък
и не разбираме,
че точно там,
в пазвите невзрачни
на грапавинките,
се крие нашата несъвършена,
но човешка същност.