БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Геометрията на стиха

Ивайло Дагнев (t-rex)

Раздел: Философска лирика  Цикъл: Зев

Искаше да влезе в дома на стиха,

но от този ъгъл на думите виждаше само

как перото копае на чужд двор пръстта

и листът го гледа с насмешка през рамо.

 

А на прага му паднал букет хекзаметри

на забравено “можех”, но спънат тогава

от монетата - рима с аверс “друг” не “ти”,

не достигна до ямба заялата брава.

 

После тропота чу на сумрачния звук

да обяздва на привечер тиха гръбнака

и копита на дъжд да смълчават олук

закопнял като него покоя на мрака.

 

И заситниха сенки безсловесни навън

с бяло-черната стъпка на улична прежда,

а реката изпридаща лунния сън

бе пространство в очите на светла надежда.

 

И дома се изплете в този сън, тази нощ,

със стените на “търсех” и тавана на “стига”,

стана покрив стиха и дъжда меден грош,

а петелът прозорците изкукурига.

 


2004-03-08

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)