БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Без думи

Събка Митева (abyss)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл:

Днес думите са
като ехо в мъртви кладенци -
не утоляват жаждата,
а само будят спомена
за живата вода.
Да замълчим,
преди да сме напълно оглушали.
Чуваш ли?
Разбираш ли сега?
Долови ли шепот на душа?…