БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


СледИ

(usmiv4ica)

Раздел: Експериментална поезия   Цикъл:

Празничната шарка, завършена от тъкачката, Разливаше виното в следи по снежна пухкавост, А възторжените багри на фойерверките и Зеленината на здравеца, закичил Коледарите, Наричаха Извадените от мълчаната вода Китки със пръстени. До нея нишките сивееха Елегично, Лишени от бляскавост. Несбъднатото, неполученото, неизреченото И неизбежното Криеха тъгата си в увереност. Вятърът Единак, свободен дотолкова, Че да Не бърза за никъде, Отново шептеше въпроси и Съмнения… Тихичко.