БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


* * *

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:


Понякога
по-стара съм
от старите си мисли,
от проходилата
в мене тишина.
Снегът,
полека-лека, ме прелиства,
разказва ме
на бялата гора.
А тя,
заплела пръсти в ветровете,
изпраща ми послания по тях -
думи,
някога от мене пяти,
в откраднати целувки
през вятърния смях.
За дните ми,
като пробити стомни,
понесли в шепи
изгревна роса.
И това -
"Напомням ти,
да ми напомниш..."
като мото
на задъханата ми душа.
И стиховете,
хвърлени през рамо,
сяти сякаш,
та по тях да се сбера,
кога в прашинка
ме превърнат само
шлифоващите истини
на вечността.